Räddningsredskap och brygg grind

Vårt produktsortiment innehåller livboj och andra räddningsredskap samt brygg grind så att obehöriga kan stängas ute.

Pelastusvälineet ja portit.jpg

Att investera i säkerhet har en positiv effekt för strandens och bryggans användare. Räddningsredskapens och brygg grindens tekniska uppgifter hittar du på produktkorten nedan.