Offert

Baserat på de uppgifter som framkommit vid vår kartläggning gör vi upp planer för byggandet av bryggan. Därefter skickar vi den offert till dig som passar dina behov bäst.

Vilken typ av brygga väljer Du?

Vi utformar offerter baserat på anbudsbegäran och/eller inlämnade uppgifter. Den bästa offerten får kunden alltid om vi kan basera uppgifterna på en kartläggning från bryggplatsen. Utifrån dessa uppgifter utformar vi offertens tekniska del där vi bl.a. informerar om bryggans förenlighet med strandens förhållanden och hur bryggan klarar sig under vinterförhållanden med is.

Tarjous.jpg