Alla bryggplatser är olika

Vår kvalificerade planering garanterar ett lyckat slutresultat. En noggrann kartläggning av bryggplatsens utgångspunkter och dina önskemål skapar grunden för ett lyckat bryggprojekt.
Katselmus.jpg

Vår expertis Din drömbrygga

När man väljer brygga är det viktigt att ta hänsyn till strandens förhållanden samt bryggans användningssyfte. När vi besöker bryggplatsen tar vi reda på alla nödvändiga förutsättningar som påverkar valet av brygga, bl.a. vindförhållanden, strandprofil, bottenkvalitet, vattendjup och liknande faktorer. Baserat på de uppgifter vi inhämtat vid vårt besök på bryggplatsen utformar vi en offert för en brygga i enlighet med dina önskemål som är förenlig både med dina användningssyften och strandens förhållanden.