Förankring

Bryggans förankring anpassas alltid efter omständigheterna med hänsyn till bryggplatsens förhållanden. Flytbryggor måste förankras antingen med hjälp av pålar eller med kätting och betongvikter. Pålförankring lämpar sig i allmänhet bäst för mindre bryggor på skyddade platser.

Ankkurointi.jpg

Bryggans förankring anpassas alltid efter omständigheterna med hänsyn till bryggplatsens förhållanden.