Ankkurointi

Laiturin ankkurointi suunnitellaan aina tapauskohtaisesti, laiturin sijaintipaikan olosuhteet huomioiden. Laiturin ankkurointi tapahtuu kettinkien ja betonipainojen sekä erilaisten kiinnikkeiden avulla. Paluuankkurointi soveltuu yleensä vain pienimmille laitureille ja suojaisaan paikkaan.

Ankkurointi.jpg

Laiturin ankkurointi ja liittäminen rantaan suunnitellaan aina tapauskohtaisesti. Käytettävään maatukiratkaisuun vaikuttaa mm. rannan materiaali, lähtöpaikan korkeus ja vedenkorkeuden vaihtelu. Valmiit maatukiratkaisumme soveltuvat kaikki ympärivuotiseen käyttöön.

Ankkurointitarvikkeiden tekniset tiedot löytyvät alla olevista tuotekorteista.