Hopptornet och grabbräcke

Badanläggningarna kan utrustas med bl.a. räck för simundervisning samt hopptorn. I båda fallen måste man komma ihåg kontrollera att vattendjupet är lämpligt och tillräckligt.

Uimalavarusteet.jpg

Alla badstränder är olika, men allmän säkerhet och underhåll av stranden förhöjer alltid användarvänligheten och badstrandens standard. För allmänna badstränder utformar vi de bryggor som behövs för platsen med diverse utrustning. Bryggorna kan levereras med olika pontonalternativ. bryggan Matala-Susanna (Låg-Susanna) ger välfungerande lösningar för badbehov, eftersom bryggans däck ligger nära vettenytan.

Badbryggorna kan utrustas efter behov, t.ex. med hoptorn eller räcken för siminlämning. Bryggelementen kan också användas för att avgränsa badområdet.